אנא- לי – ז,ה.

.

code: ana- li- za

אנא- לי- זה.

על אותו עקרון של צופן דה ווינצ’י.

המטפל יודע לשאול נפש ממטופל אחד ולהעביר לשני.לעשיר שמבקש לקנות צדקת עני בדרך הזאת ולנקות עצמו.. את מה שיש לעני לכיפורי הנפש כאדם נקי מטפל יודע לקחת לו את זה ולהעביר לעשיר החוטא. וכך קונה לעצמו העשיר נושא חטאת שכל כספי החטאים נשארים אצלו.

.