בכורי שנת שישים שבע לקוממיות העם היהודי בארצו.
בכורי שנת שישים ושמונה- לקוממיות העם היהודי בארצו.
בכורי שנת שישים ותשע לקוממיות העם היהודי בארצו.
בכורי שנת שבעים לקוממיות העם היהודי בארצו- עד כה.
עת השלום מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.
רדיו זמן השלום מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.
תורה מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע.
בכורי חודש שני.
בכורי חודש שלישי.
בכורי חודש רביעי.
בכורי חודש חמישי.
בכורי חודש שישי.
בכורי חודש שביעי.
בכורי חודש שמיני ותשיעי.
בכורי חודש העשירי.
בכורי חודש עשתי עשר.
בכורי חודשים שנים עשר הראשון והשני.
בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושבע.

לימודי תורה- שנת שישים ושבע.

שיחות עם ישמעאל.

בכורי חג השבועות.
בכורי החודש השלישי מיום אחרי חג השבועות .
בכורי החודש הרביעי .
בכורי החודש החמישי.
בכורי החודש השישי.
בכורי החודש השביעי.
בכורי החודש השמיני.
 בכורי החודש התשיעי.

 

 

בכורי החודש העשירי.
בכורי חודש עשתי עשר.
בכורי החודש השנים עשר.
לימודי תורה- שנת שישים ושמונה.

בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושמונה.

.

בכורי חודש ראשון.
בכורי חודש שני.
בכורי חודש שלישי עד שבועות, בכורי חודש שלישי אחרי שבועות.
בכורי חודש רביעי.
בכורי חודש חמישי.
בכורי חודש שישי.
בכורי חודש שביעי.
בכורי חודש שמיני.
בכורי חודש תשיעי.
בכורי חודש עשירי.
בכורי חודש עשתי עשר ושנים עשר.
לימודי תורה- שנת שישים ותשע.

בצל שדי יתלונן- שנת שישים ותשע.

בכורי חודש האביב הוא החודש ראשון.
בכורי החודש שני.
בכורי החודש שלישי עד חג שבועות.
בכורי החודש השלישי.
בכורי החודש הרביעי.
בכורי החודש החמישי.
בכורי החודש השישי.
בכורי החודש השביעי.
בכורי החודש השמיני.
בכורי החודש התשיעי.
בכורי החודש העשירי.
בכורי החודש העשתי עשר .
.
second MOOVEMENT.

בעת הזאת אני טוענת ששר בכנסת ישראל צריך לקבל את אותו השכר שמקבל כראדי אצל שרון יצחק תשובה, קשה יהיה להצמיד את שכרו של האדם שישב בראש מנהיגי העם לשכרו של שרון יצחק תשובה, אך צריך שהאדם שיושב בראש כנסת מנהיגי ישראל, ישתכר לפחות פי שתים משכרו של כראדי אצל שרון יצחק תשובה. זה גובה המעקה שצריך לשים כדי שמנהיג אדם לא יפול. כמובן שצריך להבטיח מענק פרישה זהה בהתאמה למענק הפרישה של ניר גלעד מבית החרושת של משפחת עופר. אגב, גם שדרן רדיו העובד במוסד מדינה צריך להרויח לפחות כמו דידי הררי.

.

.

מכתבים לעתונות- רשימה ראשונה. מכתבים לעתונות- רשימה שנית. מכתבים לעתונות מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע. מכתבים לעתונות שנת השבעים. מכתבים לאקדמיא ללשון.
בצל שדי יתלונן.עת השלום מראשית ועד חודש ראשון בשנת שישים ושבע .
בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושבע.בצל שדי יתלונן- שנת שישים ושמונה.
בצל שדי יתלונן- שנת שישים ותשע.
בצל שדי יתלונן לשנת השבעים.
comment te dier adiu- לשנת השבעים.
.

 

מבחינת היכולת לעשות את העולם הזה טוב יותר-

העולם נהיה טוב יותר,                          

צריך רק לרצות.