אשמה- שבירת הקסם ארבעים ושלוש.

כידוע לכל,

אלשטיין עשה צעד מבורך ב- CELCOM כשקבע שלא ישכרו עובדים במגרש CELCOM דרך קבלן כח אדם.

והמבורגר קבע ששכר המינימום במגרש שלו יהיה 6000 שקל.

ומשכך,

ברור לכל שמי שאשם בהטיית שכר במשמעות של איפה ואיפה בשכר בין מזרחים ואשכנזים הם משלמי השכר.

ברור לכל שמי שאשם  בהטיית שכר במשמעות של איפה ואיפה בין יהודים לגרים הם משלמי השכר.

מי שאשם בהעסקת עובדים דרך קבלן כח אדם הם השוכרים עובדים דרך קבלן כח אדם.

ברור לכל שאם בעלי בתי חרושת לא היו מזמינים עובדים דרך סוחר בבני אדם, סוחר בני האדם היה צריך למצוא דרך אחרת לפרנס את משפחתו. ומשכך, המבורגר עדיין אשם בחזקת מעסיק דרך קבלן כח אדם.

השכר דרך קבלן כח אדם היא חסם במשמעות של אל טל. והעסקה מסוג זה שמלווה בתרומות לעובד שאינו עובד שלך מקיימת את היכולת לגעול.

צעדו המבורך של אלשטיין ב- CELCOM לא גרם לי לחזור לקנות בשופרסל.

.