ברור לכל מדוע היה נדרש ועדין נדרש להוציא אתכם מהבנקים.

תראה, עם אותו כרטיס שהפקדתי בו כסף מראש קניתי אחרי ולפני.. לא היתה סיבה לדחות תשלום בעת רכישת כתובת לאתר.
 .