היותי.

.

בשורה התחתונה,

היותי אינה תלויה במקומותיך, בעת הזאת אני יכולה להיות גם אם לא תקבל אותי למקומותיך. גם אם לא תאשר אותי , הדבר לא אומר שלא אהיה. הצרה מתחילה שכאדם עם כח אתה מבקש להשמיד את מקומותי כדי שלא יהיו לי מקומות שאינם להיות.

חדירת אנשי צבא לעמדות בכירות בעסקים ובהנהגה אזרחית הביאה את השולטים להשתמש בכלי מלחמה לצורך שליטה. וזאת עריצות. 

דוד המלך היה איש מלחמה, הוא נלחם מלחמת קודש, דוד המלך לא היה אדם מהסוג של גנץ. דוד המלך הסיר שטן ופגע רע מהארץ ובורא עולם הניח לשלמה מסביב ולכן אחד הראשונים שעשה שלמה היה  ברית שלום עם חירם מלך לבנון לצורך מסחר שיעודו בניית בית המקדש לבורא עולם. זאת אומרת שקיום חברה נכונה בישראל תניח לנו מסביב במובן שהעמים יאשרו את ישראל כמושלים בירושלים השלמה לצורך בניית בית המקדש לבורא עולם.

אני טוענת שלא יהיה שלום אם לא יהיו מנהיגים כמו דוד שהיה עבד הבורא שיידעו להוציא שטן ופגע רע מישראל. בורא עולם לא יניח לישראל מסביב לישראל כל עוד יתקיים שטן ופגע רע בישראל.

אתה לא יכול לאמר שאני מדברת גבוהה ובודה דיעה, הדברים כתובים בתורה.

 

.