הרה אוון וילד שווא.

תראה,

אשתו של בעלי HAREL INSURANCE  הראשונים היתה עקרה. אמא של יאיר המבורגר עבדה כפקידה אצליהם. והבעלים המקורים של HAREL הוריש לה את העסק… המבורגר נהג לספר את סיפור יסוד  העסק לקהל העובדים בארועי החברה…

ברור.

תראה,

ידוע לכל שבורא עולם הוא אבי יתומים ודין אלמנות, כך שברור לכל שאח גדול או דוד לא תופס את מקום האב לאחר מות האב.

משמע, לאח או לדוד אין אישור מסירה או מכירה. ולא רק בעת יתמות.

העובדה שאחי יוסף מכרו אותו לא מעידה שיש להם אישור לדבר, אחי יוסף חטפו אותו ומכרו אותו. הקונה לא קנה זכות קניין על יוסף, מכירה כזאת היא אינה הקרבת יוסף. למכירה מסוג מכירתו של יוסף אין אישור לפעולת המרה.

ברור לך שילדיו של אדם שיושב בכלא או אב עני כמו הילדים שאימצו חסמב"ה, הם אינם יתומים. אימוצם לא יקנה לך מעמד אלוהים אחרים. ולא יעביר לך את ירושת האב. אם לאחר מות האב היורש מוכן למסור לך את הירושה כמו שעשו מכר זאת לא מכירה של כל הנחלות של ישראל. אדם יחיד שמוכר בעת הזאת מוכר חלק מזערי, אפילו לא פרומיל של פרומיל מבכורות ישראל.

אני טוענת שמעביד ממזר הוא מאוד מסוכן לעם.

בשורה התחתונה בן לאב כנעני- הוא אינו יהודי והוא אינו מישראל והוא אויב ישראל.

הרה אוון וילד שווא.

אני טוענת שלגיגי יש קושי מאוד גדול עם חילופי הבעלים שלו.

אני טוענת שהכלבים הכנענים לא מצליחים להכנס להנהגה כמו שאומרים.. למלכות אדום יש בעיה בעת הזאת להעביר מקל לכנענים/ PUNTOS PILATUS.

.