חזירים, כלבים, כבשים- שבירת קסם.

העובדה שחלקכם קראתם לעצמכם חזירים וחלקכם קראתם לעצמכם כלבים לא עושה אותנו כבשים. מבחינתך לאחר שאתה ואנשיך תפשתם את כיסא הכלבים והחזרים, המקום הפנוי שנשאר הוא מקום הכבשים  ושאתה מבקש להושיב אותנו עליו.

המשל הנכון הוא שאתם בהמות ואנחנו בני ובנות אדם.

לאחר שהגדרתם עצמכם כמיני הבהמה אנחנו התישבנו כיסא בני ובנות האדם.