מי הוא זורקין. מי הם חסמ-בה.

תראה,

בסופו של יום ההבדל בין זורקין לחסמב”ה הוא:

זורקין הוא עני שגנב מעשירים . חסמבה הם ילדי עשירים שגדלו לגנוב מעניים , כמו אבותיהם.  יש ילדים שחסמב”ה והם כשתולים בקרב עניים במצב עוני מהונדס שפועלים בשטח כברגים , כחלק מהמכונה, מהמפלצת שבנתה הגבירה לאשרה.

שבסופו של יום מבקשים להרשיע באשמותיהם את העני שהם עשוהו עני. לעתים כמו שהסביר לי הבחור של באפט בישראל, האפרטהייד נותנים את הפיצוי שמגיע לעם שהם עושקים בארצו לשחורים שלהם שעוניים מהונדס כסיפור העם העשוק. וכך הם מבטיחים לעצמם את שימור שליטתם על אוצרות הארץ שהם פועלים בה לעשוק את עוצרות עם המקום.

ושוב, טעיתם בחישובים, הדור החדש של האשרים והאשרות- לא כשרים לנסוך בהם. הם לא בנויים כהוראות היצרן ולכן המרכבה שבנו נח וחברו התורם שלא תרם- לא תנוע.

אדם שקיבל מהעם הקלות במס, הקלות בארנונה, אדמות לעידוד תעשיא, מענקי מדען, אדם שהעלים מס –

לא יכול להקרא תורם כשהוא שהוא נותן כסף למוסד מדינה או לאדם מהעם, אם קיבל מהעם יותר ממה שהוא תרם, אם עשק מהעם בדרך של העלמת מס, יותר ממה שהוא תרם. או גם וגם.

בסופו של יום עשירי חסמ-בה הם אנשים לא רעבים שאיבדו את היכולת- לשבוע.

לכן הם רוצים ועושקים עוד ועוד ועוד..

יש הבדל בין הרעב שגונב לבין האדם העשיר שלא יכול לשבוע וגונב.