מי התורם.

הכסף המופקד בבנקים ובקרנות הפנסיא, הוא כסף של העם. מהכסף של העם הבנק נותן הלוואות ומרוויח כסף מההלוואות.

המלווה, הוא העם, ולא שרי אריסון או המבורגר.

המענקים שנותנים לעידן עופר וגיל שוויד מקופת האוצר הם מכסף של העם.

מי שנותן מענקים לעידן עופר הם גם אוהדי הכדורגל שנהנים במשחקי הכדורגל באיצטדיון בחיפה.

אדם שמקבל מענקים מהעם לא יכול להחשב תורם לעם אם המענקים שהוא קיבל גבוהים מהסכום שהוא תרם.

אני טוענת שגם הקלות נחשבות למענק.

” THE MARKER.

מציאות- BING:

כדי שתבינו למי אתם נותנים מענקים:

ומה הוא עושה עם המענקים:

NO JUSTICE NO PEACE.

תראה,

TLV גפן שר שלום ולא שר צדק ללא דרישת צדק כלכלי חברתי בשיריו..

איל גולן שר בחטא ועין ולא שר צדק ללא דרישת צדק כלכלי חברתי בשיריו..

גם שרית חדד, שרה במזרחית ללא דרישת צדק כלכלי חברתי בשיריה.

.