מלכות רביעית- פענוח צופן.

.

פענוח צופן:

כולם יודעים שהתפתחותו של עשיו היא מלכות רומי, היא מלכות החזיר (טייקונים), היא המלכות הרביעית.

בני עשיו חושבים שאם הם יפתחו עצמם דרך פי הטבעת הם יוכלו להבנות- להתמלא דרך משכב מאחור.. בדיוק על אותו עיקרון של שרה ששלחה את אברהם לשכב עם שפחתה למען תבנה ממנה. לכל עשיו יש כלה ממין זכר שהולך לאנוס בנים יהודים ועושה חש עתודות למו לבעלו כשהוא שוכב איתו כמו שגבר שוכב עם אשה.

ברור לכל שעשיו יורד על ארבע כשהכלב שלו מתרוקן עליו לאחר שאנס בחור יהודי.

לכן מלכות רביעית.

ומה אני אומרת,

ברור לך מר עשיו שהכלי שמגיש לך הוא אינו כלי טהור, גם הדרך שהוא שואב וגם הדרך שהוא מכניס לך היא דרך צואה.

על כל מה שמשתמע מכך..

.