מס עקיף.

.

אני טוענת שבעל עסק שקיבל מענקים מקופת המדען, שקיבל הקלות מס, שקיבל הנחות בתשלומי תמלוגים בעבור  רווחים מאוצרות ישראל או שהעלים מס, או שעשו לו מחיקת חובות מה שקרוי "תספורת",  לא יכול להחשב כתורם שהוא נותן כסף לעניים או לבתי חולים או לצבא וכל מוסד בישראל.

זאת הדרך שהוא משלם מס.

ומס זה לא תרומה.

אני טוענת שאדם כזה לא יכול לגעול את עם ישראל באמצעות העברת כספים לעמים התושבים בישראל.

אם תנסה לצלוב אותי בדבר אתה רק תראה שזה רצונך.

כך נתפוס אותך.

לא כדאי לך לסתור אותי בדבר.

ואם תצליח לסתור אותי שאתה כן גועל ושואל נפשות בישראל כשאתה תורם כנדיב שאין לו תשועה,

אני טוענת שזה הרגע שעם ישראל והגר התושב עימנו צריכים לאמר לך ולחבריך ודומך-

ALT

ו-

RAUS.

.