משחק הכסאות. שבירת הקסם- ארבעים ושש.

תבין,

שאדם משלם כסף לבעל הכיסא בחוף הים כדי לשבת ואתה עושה "תחבולה" לשבת על הכסא אחרי שהאדם הלך מחוף הים, כדי לתפוס את המקום שהאדם ישב עליו. לא חשבת שהאדם ישב על הכיסא שמישהו ישב עליו לפניו וגם לפני המישהו עוד מישהו ישב עליו וגם אחרי שהלכת אתה, מישהו ישב על הכיסא אחריך אם לא קנית את הכיסא מבעל הכיסא. אתה לא יכול לעשות פעולת כישוף על כיסא שאינו בבעלות האדם שאתה רוצה לקנות או לעשוק את כסאו כי אתה לא משלם כסף בעבור הכיסא לאדם שישב על הכיסא לפניך ולא כל כיסא בבעלות אדם הוא הכיסא הזה.

במקרה שאתה מבקש לשבת על כיסא אשה חשוב שתהיה בטוח שהיא לא ישבה על הכיסא בימי נידה.

אני טוענת שאדם שנצפה כפועל לשבת על כסא שישבה בו אשה כמבקש להבנות מאשה ולקבל את מקומה, גורלה ונקיון כפיה של האשה שישבה על הכיסא לפניו, הוא אדם המעיד על עצמו שיש לו איש מחדיר לתוכו את אבר זכרותו כמו שחודרים לאשה, רק שאצלו עושים זאת בחור מאחור.  כשיש לו את אותן תשוקות שיש לאשה לזכר, הוא מרגיש בסדר עם עצמו להבנות מאשה.

אני טוענת שזאת הסיבה שגנור ומורד התישבו על הכיסא של טל.

ומה אני אומרת לשמולי, זה מצוין שאתה משתמש בשם איציק ולא בשם יצחק הבן של אברהם ושרה והאיש של רבקה והאב של יעקב שהיה האיש של זלפה, בלהה, רחל ולאה, האב והאמהות של עם ישראל. ואנחנו גם בעת הזאת (לא רק בעתו של ישעיהו) לא ידענו את אברהם, ואת יצחק ואת יעקב, את יוסף (יוסף ואסנת הם האב והאם של אפרים ומנשה) וגם לא את יהודה. יהוה הוא אבינו.

אני דורשת מכל האישים השוכבים את זכר משכבי אשה לשנות את שמם אם אבותיהם ואמהותיהם נתנו להם שם של יהודים מהתורה, לא אדרוש זאת אם CHOVAV יכנה עצמו על שם שר הטבחים שהיה סריס פרעה שכנראה סריסותו ותיסכולה של אשתו הביאו אותה לפתות את יוסף, כמו שעשתה אשתו של ELBERG שפיתתה את האיש שעשה להם REMONT בבית.