עוצ-בת (קדשה) הפלדה לשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארצו.