פריצקס…

גם אם אכנה אותך אשכנזי סבון לשטיפת בהמות, אתה לא יכול להביא את המקרה לבית משפט אחרי שהאשכנזים כינו יהודים מרוקאי סכין ושווערצע חייעז, ולא העמידו למשפט את קלמן כצנלסון. יש תקדים משפטי לא להעמיד למשפט אנשים ששונאים אשכנזים. אנשים ששונאים אשכנזים הם לא “אנטישמים”, אשכנזים הם לא מזרע שם. האשכנזים הם “אנטישמים”.

דרוקמן האשכנזי ואנשיו שצועקים לזרע ישמעאל מוות לערבים- הם “אנטישמים”. האשכנזים אנטישמים ביחס ליהודים.

בענייני גזענות האשכנזים פרוצים. יש אישור להיות גזענים לאשכנזים ולזונות המזרחיות שהתחתנו עמם והולידו להם יצירי כלאים/אנדרוגינוסים- לא יהודים.