רדיו זמן השלום- בדרך לג'אז בים התיכון השלישי- OPENING MOOVE- BALADI- פרק שביעי.

 

:בתוכנית הקראה של השיר

Toba- abdel halim hafez.

Never again
Never again
Never again will I love you again
Just meet me once again
And it will be the last time
And then afterwards never again

How many times did you leave me
And separation became my friend
Never again will you upset me
And I'll run back to make up.

If your soul comes to me in my sleep
Just to wake me
I'll still make up with you once more
But after that, never again
Never again
Never again

Never again will I love you again
Just meet me once again
And it will be the last time
And then afterwards never again

Never again will I believe
Your words
No matter how much you ask
I won't even believe your greetings

But you must promise me
Never cry while in front of me
Or I'll defeat my soul and say just this once
But after that, never again
Never again
Never again
Never again will I love you again
Just meet me once again
And it will be the last time
And then afterwards never again.

.ערכתי מעט את השיר,  לקריאת כל השיר- פה