רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית- פרק ראשון- ELECTRO and ELECTRO DANCE.

רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית- פרק ראשון- ELECTRO and ELECTRO DANCE.

התוכנית מורכבת מתוכנית HIKAYAT EL JDAD- PT4 ללא ה- VIER MINUTEN SPACIAL וצירפתי עוד שני קטעי ELCTRO מגרמניא של שנות ה- SEVENTIES על גבול EIGHTIES.

ונכנסה לנגן  CLUBING.

אתה שומע ישמעאל…

.

באיזשהו שלב הן,
המכונות,
התחילו לרצות את הרגשות.
היו להן רגשות,
סוג של.
אבל לא את אותן הרגשות.
הן החלו להשתמש באותן מילים.
באותם דימויים.
באותם תאורים.
הן החלו לעשות את אותן תנועות.
הלכו אותו דבר.
רקדו באותו קצב.
זה עבד באיזשהו אופן,
אבל לא ממש.
הייתה את הלהבה.
היה הניצוץ.
אבל זה לא התניע.
.

.

.

אלטלנה.

ניתן לראות נקודות השקה בין לבין:

"נורדאו, שנשא לאישה פרוטסטנטית, היה בהגדרתו יהודי מתבולל – שפסק מלקיים מצוות – בן לתרבות האירופית. הוא העיד על עצמו כי נמשך יותר לתרבות הגרמנית: "בהגיעי לגיל חמש-עשרה, נטשתי את אורח החיים היהודי ואת לימוד התורה… היהדות נותרה עבורי לא יותר מזיכרון, ומאז חשתי עצמי תמיד גרמני, גרמני בלבד."" WIKIPEDIA.

.