רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT2- היחידה השלמה.

.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT2- היחידה השלמה.

.

השירים:

.

.

.

הקראה לתוכנית שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT2- הכנה לעריכת היחידה השלמה.

יש חשיבות להתאמה של השירים לתוכנית , שירים לא מתאימים יכולים להשמע לא טוב ולא בגלל שהם אינם שירים יפים לטעמי, השמעה לא נכונה יכולה לפגום בהנאה, לכן השירים האלה לא נכנסו לתוכנית שלמה למרות שהשירים היו שירי שבוע, אולי השירים יכנסו לתוכנית הבאה:
SHARA GROUP- EGYPT- ALBI MASICA MAFATIH.

המשך לתוכנית החדשה:

..

.

.

.

.