רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD – שיר השבוע- PT4:

.

אתה שומע ישמעאל…
באיזשהו שלב הן,
המכונות,
התחילו לרצות את הרגשות.
היו להן רגשות,
סוג של.
אבל לא את אותן הרגשות.
הן החלו להשתמש באותן מילים.
באותם דימויים.
באותם תאורים.
הן החלו לעשות את אותן תנועות.
הלכו אותו דבר.
רקדו באותו קצב.
זה עבד באיזשהו אופן,
אבל לא ממש.
הייתה את הלהבה.
היה הניצוץ.
אבל זה לא התניע.
.

רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD – שיר השבוע- PT4:

עריכת התוכנית:

שיר השבוע – HIKAYAT EL JDAD – kalkbrennerAVECrathmanAVECanja – DJ-SET:
.
שירי השבוע בחודש שישי כוונו להרכיב תוכנית DANCE של מוסיקאים גרמנים ואוסטרים, כחלק מתוכניות החודש שייוחדו למוסיקה גרמנית ואוסטרית. תוכנית זאת תערך בעמוד עריכת תוכניות שירי השבוע- HIKAYAT EL JDAD- בנגן רדיו זמן השלום. על פי הנראה עד כה, יש למוסיקאים גרמנים שיתופי יצירה ונגינה מעניינים עם יוצרים מהעולם, יהיו שירים עם שתופי יצירה כאלה..
.
.

אלטלנה.

"נורדאו, שנשא לאישה פרוטסטנטית, היה בהגדרתו יהודי מתבולל – שפסק מלקיים מצוות – בן לתרבות האירופית. הוא העיד על עצמו כי נמשך יותר לתרבות הגרמנית: "בהגיעי לגיל חמש-עשרה, נטשתי את אורח החיים היהודי ואת לימוד התורה… היהדות נותרה עבורי לא יותר מזיכרון, ומאז חשתי עצמי תמיד גרמני, גרמני בלבד."" WIKIPEDIA.

.

ניתן לראות נקודות השקה בין לבין:

.

עריכת התוכנית:

אתה שומע ישמעאל…
באיזשהו שלב הן,
המכונות,
התחילו לרצות את הרגשות.
היו להן רגשות,
סוג של.
אבל לא את אותן הרגשות.
הן החלו להשתמש באותן מילים.
באותם דימויים.
באותם תאורים.
הן החלו לעשות את אותן תנועות.
הלכו אותו דבר.
רקדו באותו קצב.
זה עבד באיזשהו אופן,
אבל לא ממש.
הייתה את הלהבה.
היה הניצוץ.
אבל זה לא התניע.
.

רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD – שיר השבוע- PT4:

עריכת התוכנית:

שיר השבוע – HIKAYAT EL JDAD – kalkbrennerAVECrathmanAVECanja – DJ-SET:
.
.
.
הרחבה ראשונה:

.

.

spacial edit

הקראת כתובת אינטרנט וכתובת אינטרנט חלקית על ידי מקריא הכיתוב של WAVEPAD.

הרחבה שנית:

.

הרחבה שלישית:

הקראת השיר רגע.

 

.

אלטלנה.

"נורדאו, שנשא לאישה פרוטסטנטית, היה בהגדרתו יהודי מתבולל – שפסק מלקיים מצוות – בן לתרבות האירופית. הוא העיד על עצמו כי נמשך יותר לתרבות הגרמנית: "בהגיעי לגיל חמש-עשרה, נטשתי את אורח החיים היהודי ואת לימוד התורה… היהדות נותרה עבורי לא יותר מזיכרון, ומאז חשתי עצמי תמיד גרמני, גרמני בלבד."" WIKIPEDIA.

.

ניתן לראות נקודות השקה בין לבין:

.
.