שבירת הקסם- עשרים ואחת.

תמיד חייבת פעולה של כסף, אם בעת בעילה ואם בעת העבדה. כשאחי יוסף מכרו אותו לישמעאלים הם נתנו להם עשרים שקל. שאתה עושה פעולה כזאת בנסתרין במוסדות מדינה או מוסדות עיסקיים, זה סוג של אינוס אם האדם לא ידע שאחיו בגדו בו. בגלל שאתה עושה זאת בניסתרין בסופו של יום גם אתה אנוס לשחרר את העבד כשהוא מבקש לעזוב את מקום העבודה הנמצא בבעלותך כי אתה לא יכול לומר לו שקנית אותו, לכן אתה אנוס לשחרר אותו. אותו הדבר בצבא ובבתי חולים, בסוף מקבלים מכתב שחרור, גם אם הפעולה נעשתה על ידי מפקד בצבא, המפקד מקבל שכר מהצבא והמעשה נעשה בשטח צבאי, ואם העובד\המפקד\מנהל הוא עובד קבלן ומקבל שכר מקבלן כח האדם, האישור לפעולה נעשה מהאישור שניתן למוסד בו עובד עובד הקבלן, כך שאין צורך לקבל אישור שחרור מהמפקד\עובד הקבלן\מנהל כדי שהעבד ישתחרר.

מכירה לעבד מותרת רק במקרה של אחים ממין זכר, לאח אין משילות על בת אביו. בת היא קניינו של אביה ושל בעלה או מעבידה לאחר מסירת האב את ביתו תמורת כסף לאב. כפי שלמדנו ממקרה קין והבל לקין היתה את זכות המשילות על אחיו.

בכל מקרה, בגלל שלאשה אין את זכות המשילות, אחות לא יכולה למכור את אחותה.

לגבי משכב עם השפחה. הגר לא היתה בעולת בעל. היו עובדות אצל הלבנים הבורים שהתיחסו אליהן כשפחות בדרום אפריקה, שהיו בעולות בעל ועם ילדים מבעליהן, שלבנים ראשי משפחות שהן עבדו אצליהם כמשרתות, אנסו אותן. למרות שאתה לא מקבל את השחור כמושל על אשתו, המשכב הוא משכב עם בעולת בעל, שהדין שלו ביעור מישראל, אם היית חלק מישראל שעשית זאת.

להזכירך חוק משילות הבעל על אשתו הוא חוק יסוד לכל העמים ושאינו קשור לדת ולפני שנולד עם ישראל ולפני שנולדו העם היהודי.

כך שברור שאדם ששכב עם בעולת בעל שהדין שלו ביעור מישראל, הוא אינו יהודי ומשכך הוא גם אינו מוליד יהודים בדיוק כמו שנוצרי לא מוליד יהודים. כך שברור לכל שהביעור מישראל גם מבער את ילדיך שלך, כי דרך האב מועברת הירושה הזאת.

ואתה יודע שאני לא אחותך, ולא אמא שלך ולא האלהים שלך כדי שארגיש צורך להזהיר אותך לא לעשות דברים כאלה. כל אדם עושה מה שהוא רוצה. אני טוענת שאילת שקד כשרת משפטים לא יכולה לחנון אותך על חטא שחטאת לחוק שקבע בורא עולם. כי היא לא אלהים. בדיוק כמו שדרוקמן כמוסד שנתמך ומאושר על ידי המדינה וחלק מהעם, לא יכול לחנון את מוטי אלון או לפטור אותו מעונש הקבוע בתורתנו על מעשיו של מוטי אלון.

שתיקת הפרים. קול בנט ערווה.

אתה צריך להבין שאני מאוד שמחה שאנשים כמוך עושים את החטאים האלה, שאין מהם דרך חזרה. וחוסמים אותך לקחת את גורלנו כי החוק הוא מבורא עולם.

כהנים. 

מי הוא יהודי \ מי היא יהודיה.

.