שבירת הקסם- שבע עשרה.

ברור לכל שהגברת אסתי היא ASHER LADY.- אשרה שמנסה להציל את ה- "עיר" כשהיא מפילה אשמה על נשים.

בעת הזאת שלאנס יש את אפשרות סם האונס יש שנוטים להאשים את הנאנסת כי היא הלכה לרקוד במועדון בלילה, ברור לכל שאדם ששם סם אונס לאשה יען כי הוא יודע שהיא תגיד לו לא. אם היה יודע שהיא תגיד לו כן, אז הוא לא היה שם לה סם אונס כדי לעשות זממו. לכן אתה לא יכול להאשים אשה שנאנסה עם סם אונס. סם אונס  עושה את אותה פעולה שעושים כשמכים אשה כדי להחליש את היכולת שלה להתנגד.

יפה אצל הדוסים שהגברים שדורשים, מקיימים. גם גברים דוסים לובשים ארוך בקיץ.

תראה, 

לוי ושמעון לא קיבלו את האונס שאנס שכם את דינה, והם לא שמעו לאביהם ולא אישרו להביא בברית את אנשי שכם וחמור ולהשיא את אחותם לשכם וכנקמה על האונס הם חתכו להם את אבר זכרותם ויעקב כעס עליהם שלא שמעו לקולו.

ברבות הימים ולמרות כעסו של יעקב, שבט הלוי שאביהם חתך לאנשי שכם את אבר הזכרות ולא הסכים להימול אותם בברית שיש לישראל עם בורא עולם, נבחר בציווי בורא עולם להיות שבט הכהונה של ישראל.

..

אצלנו היהודים בורא עולם קובע מי יהיה המלך שהנביא ממליך. כך שנסיכותו של בנו של טומי לא מקובלת על פי תורת עם ישראל שניתנה לו מבורא עולם במעמד הר סיני.

ברור לך שאדם בשם שמואל שמאשר טייקונים, הוא אדם נקוב בשם שמתפקד כנביא הבעל בסרט שמייצרת דת הציונות כדי להעביד את התורה לרצונם. כפי שהסביר יואל אלחנן בספרו דת הציונות.