שבירת הקסם- עשרים ושלוש.

כתוב:
וְשׂוֹנֵא מַתָּנֹת יִחְיֶה. משלי.
לא כתוב שונאת מתנות תחיה.

.