שבירת הקסם- עשרים ושמונה.

הרבה פעמים אנחנו שומעים בני ובנות אדם שקוראים לחברים שלהם או חברות שלהם "אחי" "אחותי".
ברור לכל שבני אדם שאינם אחיך מזרע אביך, הם לא באמת האחים שלך כמו יוסף ואחיו..
יען כי,
אם תזכה בלוטו ואם יהיה לך הרבה כסף, אתה לא תתן לאיש או האשה שקראת להם "אחי" "אחותי" ושאינם יוצאי חלצי אביך כסף "לסדר אותם בחיים"… אתה תעדיף לתת קודם ליוצאי חלצי אביך..
לכן,
 ברור לכל שאתה קורא לבן אדם "אחי" הוא אינו אחיך במובן שתוכל למכור אותו להיות עבד לישמעאלים ושאחר כך תבוא ברזל נפשו.