שבירת הקסם- עשרים ושתים.

ברור לכל שכותבים – TELEPHON ולא כותבים TALEPHON לכן אין במילה TELEPHON את המילה- טַל. כך שאתה לא יכול לעשות פעולת אל טַל דרך מכשיר ה- TELPHONE.

.