תיק שרון יצחק תשובה.

..

.. . .

. . .

.

.

 

..

.

.

.

.

.

 

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

 

... .

. . . .. . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . .

.