מי הגזען?

— ישמעאל..

– מיכל…

— אני היום ישבתי בים, ואתה יודע ככה בסבבה וישבו שני בחורים לידי ודיברנו קצת..ואתה יודע שהנושא ששולט בכותרות זה הצדק החברתי ואמרתי לו תראה, גברים מרויחים יותר מנשים, אשכנזים מרויחים יותר ממזרחים, מזרחים מרויחים יותר מאתיופים, ואתיופים מרויחים יותר מערבים שבכל תת קבוצה גברים מרויחים יותר מנשים. אז הוא אמר לי שהארץ שלנו גזענית ואני חשבתי על מה שהוא אמר..

– מה חשבת?

— צריך מאוד להיזהר לפני שאומרים שארץ ישראל גזענית. ארץ ישראל לא גזענית. מי שקובע את השכר הוא הגזען. צריך לעשות הבדלה בין עם ישראל לבין מי שיוצר הבדלות כלכליות ביננו, שיוצרים מעמדות ביננו. חשוב מאוד להבין נקודה זו. כי אם ב22 משרדי ממשלה לא מעסיקים אתיופים, הממשלה גזענית. ואם בעל תואר ממוצא אתיופי מרויח פחות ממי שלא ממוצא אתיופי, אז המעסיק גזען. עם ישראל בסדר, מי שמחליט על השכר, הוא הגזען. זה חשוב מאוד להבין נקודה זו.עם ישראל לא צריכים לשאת בעול החטאים שלהם.

מיכל כהן+ישמעאל הלוי.