שירבוטים.

החליל.


קולות רוח- זמן אימה: מיכל כהן.
חייה הכפולים של ורוניק- מאב לבן: מיכל כהן.
שפי  ישי:רקיע הזהב- השיטה: מיכל כהן
מיקל נימן: הפסנתר- שיר בחירות+במילים פשוטות: מיכל כהן.
אגדה יפנית: בביצוע ענת כהן- אחווה: מיכל כהן.
הצחוק של גריפון+טווין פיקס של בדלמנטי- לא מעניין: מיכל כהן.
טווין פיקס של בדלמנטי- היא ואני: מיכל כהן.
פיליפ גלאס:מתוך איינשטיין און דה ביץ'- המתים: מיכל כהן.
פיליפ גלאס:מתוך איינשטיין און דה ביץ'- אינסטנקט בסיסי: מיכל כהן.
סיגאר רוס: טאק- מה היא מחקה: מיכל כהן.
קולות של גשם, רעמים, צ'יק קוריאה: מתוך into the wood + קטע הקראה של ג'ים מוריסון-

שיר אהבה: מיכל כהן.
.

.