קפיטליזם חזירי- משל.

קפיטליזם חזירי- תסרוקתו של בנימין נתניהו כמשל- שיר בחירות.

התסרוקת,
הלוואה בריבית
של בנימין נתניהו,
אינה מה שאתם חושבים שהיא.
זאת לא תספורת הלוואה בריבית.
אביע זאת במשל.
תעצמו את העיניים,
תדמיינו את ראשו של בנימין
תחשבו שראשו של בנימין
הוא משק הישראלי,
הוא כלכלה הישראלית,
הוא קפיטליזם החזירי.
כידוע בצד אחד
יש לבנימין נתניהו,
הרבה שיער..
שיער ארוך ארוך..
ובאמצע יש לו קרחת.
בצד אחד,
זה הצד הארוך
זה הצד של מעמד הביניים..
של מעמד העוני.
זהו הצד של הכסף של עם ישראל
הצד של הנכסים של עם ישראל,
הצד  של הפנסיות של עם ישראל,
הצד של המיסים אותם משלם עם ישראל.
וככה העם משלם מיסים,
העם חוסך לפנסיה
העם מקים מפעלים איסטרטגיים..
וככה בנימין
גובה גובה גובה..
והשיער מצד אחד בראשו
מתארך מתארך ומתארך..
וצובר צובר צובר..
ומאריך מאריך מאריך….
והופ!
בנימין מעביר לצד השני,
לבעלי ההון הריכוזי..
וככה מעביר ומעביר..
מעביר את צים…
מעביר את מפעלי ים המלח….
מעביר את כספי הפנסיות..
ומעביר מעביר מעביר..
כמובן שצריך לדבר
על הקרחת באמצע,
זאת המוסתרת..
ובכן ידידי,
הקרחת באמצע,
זהו הבור בתקציב
בור זה מקורו
במיסים שלא שילמו הטייקונים,
במהלך השנים…
הלא הן הקלות המס למיניהן:
הקלות על הרווחים הכלואים בפרט,
והנחות על הרווחים בכלל.
וכמובן במענקים מכספים
שנלקחו מקופת האוצר-
וניתנו לטייקונים..

ליידיס אנד ג'נטלמנס:
אנו מכריזים בזאת
על תסרוקת הקפיטליזם החזירי,
של נתניהו בנימין!

.