עליבות נפש.

.

29.5.2014.

.

אדם שיצר את הבעיה,
יידע לגשת בדיוק
למקום בו נמצאת הבעיה
בעת חיפוש מקור הבעיה
בעת גילוי הבעיה

.

השאלה הנשאלת היא,
למה אותו אדם ייצר את הבעיה

?

כי היכולת לפתור את סיבת הבעיה,
תצדיק את קיומו
.

כמה עלוב
.