לֹא-תְבַשֵּׁל גְּדִי, בַּחֲלֵב אִמּוֹ.

.

"בשר בחלב הוא איסור מהתורה בהלכות כשרות ביהדות, על אכילת בשר וחלב שהתבשלו יחדיו.

"על פי סוגיות הגמרא המתירות אכילת מאכלי חלב לאחר בשר עוף ללא המתנה או ניקוי, הרמב"ן והרא"ה מתירים לאכול גבינה אחרי בשר חיה ועוף בלא נטילת ידיים וניקוי הפה‏[48]. אולם מנהג העם להחמיר ולהשוות אכילת בשר עוף לבשר בהמה מוזכר כבר בתוספות. דעת הרמב"ם, הטור, השו"ע והרמ"א היא להשוות את בשר העוף לבשר בהמה, ולהחיל גם על בשר העוף את דין ההמתנה של בשר בהמה." וויקיפדיה.

זאת אומרת שחז"ל אסרו לאכול את העוף עם החלב של האמא של הגדי.

אולי יותר פשוט היה לאסור על אכילת עוף עם בייצים.

"בקרב יהודי אתיופיה נשמר איסור זה של בשר בחלב, אך בשר עוף לא נחשב לבשר לעניין זה‏[6]." וויקיפדיה.

אני יותר מסכימה עם החז"ל של היהודים שבאו מאתיופיה בענין זה.

האמא של הגדי היא לא האמא של העוף ובורא עולם אמר בפירוש- בחלב אימו .

האמא שלו.

.

.