מגדל אפי\קרית ה"MEMSHALA"

איפשהו ברחוב קפלן,
יש מגדל!
איפשהו? לא….
ברחוב קפלן 44,
ברחוב קפלן 44 יש מגדל…
מגדל גבוה גבוה…
גבוה? מה זה גבוה?
ראשו נוגע בשמיים!
ויש לו שם למגדל…
מגדל אפי..
בו יושבת קריית HAMEMSHALA!
HAMEMSHALA בנתה לעצמה:
מגדל.
מגדל גבוה גבוה…
מגדל בו כולם מדברים ,
מדברים שפה אחת במגדל…
שפה אחת הם מדברים
וכולם שם מבינים את כולם.
מבינים על מה הם מדברים.
הם מדברים בשפת המגדלים.
כי בשפת המגדלים,
הכל מתחיל ונגמר באותה נקודה.
.