מתנחל עם כיפה.

 

ראיתי מתנחל עם כיפה,
אותו מתנחל שהפגין בכיכר ציון,
אותו מתנחל שתלה על המרפסת את הפוסטר הזה..
אותו הפוסטר הזה בו הוצג רבין כשהוא לובש בגדי נאצים..
אותה מרפסת שעליה נאם בנימין נתניהו..
כן, ראיתי מתנחל…..
אותו מתנחל של שנת 1995 שצעק מוות לערבים …
אותו מתנחל שנוסע עכשיו בוולקס וואגן לבנה..
אותו וולקס וואגן שצעק מוות ליהודים בגרמניה של 1939.
אותו נאצי ששרף בתי כנסת וסיפרי תורה.
כן, ראיתי מתנחל.
אותו מתנחל ששורף מסגדים וסיפרי קוראן.

מיכל כהן.