איזה יום היה אז…

michal cohen 20.02.2010

 

שבע.
זה היה בשעה שבע.
אולי שבע וקצת.

שבע וקצת?
אולי.
בעצם מה זה משנה?
אבל איזה יום היה אז?

אה, כן, רביעי.

בעצם מה זה משנה?