כשרומני לא נבחר למרות שביבי ציפה…

מיכל כהן 06/12/2012

 

 

8.11.2012
הם חשבו שזה יהיה הרגע.
שהנה הרגע מתקרב ומגיע.
והם חיכו
וחיכו
לרגע.
הם חשבו שהנה,
עכשיו הוא מגיע,
הרגע.
הוא לא הגיע.

אבל משהו כן הגיע.
הגיע רגע אחר.
אחר ממה שהם ציפו לו.
עכשיו שקט.
הם לא מדברים על זה.

.