ANDROID- ANDRO- G- NOS.

.

ברור לכל ש- GOOGLE שעשתה תוכנה ל- ANDROID שמאפשרת לה לעקוב אחריכם גם שאים SIM במכשיר, עושה בתוכנה הזאת שימוש. נחשוב כולנו, מה לה ל- GOOGLE לעשות תוכנה שכזאת. ואין REGULATOR שיחוקק חוק האוסר על הכנסת מכשירים עם תוכנה שכזאת ושיעשה חברת כשרות שתוודא שלא מגיעים לישראל מכשירים עם התוכנה הזאת. ברור לכל ש- GOOGLE יכולה לעקוב גם אחרי ראש המוסד וגם אחרי השר ולדעת אם השר ביקר בבית הזונות או בבית ההימורים, או שהוא הומו בארון ולסמן לו לעשות כרצונה. ברור לכל שאלה טכנולוגיות צבאיות שפועלות על האדם לצורך שליטה.

.