PRE-PAID- מי נותן האשראי ולמי..

.

בקניה באמצעות כרטיס PREPAID הסוחר נותן CREDIT לחברות האשראי.

כשקונים כרטיס PREPAID מפקידים כסף מראש, למרות שהבנק קיבל כסף, הבנק לא מעביר את הכסף לסוחר ומוריד מהסכום המופקד בעת הקניה.

זאת אומרת שבמקרה זה הבנקים חייבים לסוחרים כסף .

כמו שהבנקים יודעים לחייב את הלקוח בעת הקניה, יש להם יכולת לזכות את הסוחר באותו רגע.

אני חושבת ששר הכלכלה צריך לדרוש את זיכוי הסוחרים בעת הקניה במקרה של קניה באמצעות כרטיס- PREPAID. או תשלום מזומן באמצעות כרטיס שאינו PREPAID. הדבר יקל מאוד על הסוחרים הקטנים.

.